Çocuğuma Ne Zaman ve Nasıl İngilizce Öğretmeliyim?

Günümüzde yabancı bir dili öğrenmenin ve konuşabilmenin önemi gittikçe artıyor. Aileler çocuklarına yabancı dil öğretebilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Kimisi erken yaşlardan itibaren yabancı dil eğitimi aldırıyor, kimisi ise doğduğu andan itibaren evde iki dil birden konuşuyor. Uzmanlar en iyi ve zahmetsiz öğrenmenin doğal ortamda olabileceğini vurguluyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kamile Hamiloğlu, yabancı dil eğitiminde bakın hangi önemli noktalara dikkat çekiyor.

“Yabancı Dil Eğitimine Erken Yaşta, Doğala Yakın Ortamlarda Başlanmalı”

Yabancı dilin çok önemli olduğu günümüzde özellikle çocuklarda dil eğitimine ağırlık veriliyor. Aileler çoğu zaman yabancı bir dil öğrenmenin çocukların dil ve okuma yeteneği üzerinde olumsuz etkiler bırakacağından endişeleniyor.

Yabancı dil eğitiminin önemi gün geçtikçe artarken, ebeveynler de bu konuda çocuklarını mümkün olduğu kadar erken yaşlarda ikinci dile yönlendiriyor.

Yabancı Dil Öğrenilmeli mi Edinilmeli mi?

Yabancı dilin ‘öğrenilmesi’ yerine ‘edinilmesi’ gerekiyor. Yabancı dil “öğrenimi” demek yerine, doğallığı, gerçekliği ve sürekliliği ifade eden ‘edinimi’ sözcüğünü tercih edilmeli.

Eğer bir dili, yapay bir sosyal ortamda ve herhangi bir disiplin gibi çalışarak kazanıyorsanız ‘öğrenmek’; daha doğal bir sosyal ortamda ve biçimde ve de pek farkında olmadan kazanıyorsanız “edinmek” anlamına gelir.

Peki Yabancı Dil Edinmek Nasıl Mümkün Olabilir?

Bunu sağlamak için sınıf ortamında bile bir yabancı dilin kullanılabileceği doğala yakın ortamlar yaratarak, o dilin edinimine katkıda bulunulabilir.

Bu Yöntemle Birden Fazla Dil Öğrenilebiliyor

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte, kendilerinin ya da çevrelerinin anadili olmayan bir yabancı dil ile iletişim kurmaya çalışarak onlara bu dili öğretmesinin pek mümkün olmayacaktır.

Örneğin bir Türk ebeveyn çiftin, Türkiye’de yaşarken, kendilerinin de yabancı dil olarak bildikleri İngilizce ile çocuklarıyla İngilizce konuşmaya çalışmaları çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü çocuk ev içinde ve dışında (televizyon, akrabalar, arkadaşlar vb) her an anadili ile karşılaşmakta ve çevresindeki doğal dilin o dil olduğunu fark etmektedir. 

Kısacası, çocukların, dillerin yapay veya doğal bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını gayet rahatlıkla anlayabilme yetenekleri vardır. Ancak okulda aldığı yabancı dilin, yabancı bir dil olduğunu fark eder ve o eğitime olumlu karşılık verir.

Bir çocuk, o dilin anadil olarak konuşulmadığı bir ülke de bile uygun ortamda ve yöntemle birden fazla dil edinebilir. Çocuk beyni zaten dil(leri) karıştırmadan edinmeye programlıdır, yeter ki biz dışarıdan yanlış müdahale edip bu programları karıştırmayalım.”